یوگا بارداری سه شنبه ظهر
1401-02-03
یوگا حضوری آقایان پیشرفته سه شنبه عصر
1401-02-17

یوگا بارداری یکشنبه ظهر

500,000 تومان

توضیحات تکمیلی
تعداد جلسات

4 جلسه

مدرس

ویدا مسعودی فرید

مخاطب

بانوان باردار

روز برگزاری

یکشنبه

ساعت

13:00 الی 14:00

نحوه برگزاری

حضوری

دوره تمدید ثبت نام

هر 4 جلسه یکبار

پیش نیاز

ندارد